Hero billede

Pensionsopsparing

Den del af pensionsbidraget der ikke anvendes til forsikringsdækning, benyttes til pensionsopsparing. Pensionsopsparingen kan anvendes til rate-, livrente- og/eller alderspension.

Der er præmiefritagelse på ordningen, det vil sige, at pensionsselskabet fortsat sparer op på din pensionsordning, hvis du mister erhvervsevnen.

Skattevæsenet betaler helt op til 51,5% af indbetalingen.

Pensionsdækningen vil være baseret på en garanteret minimumsudbetaling, og investeringen varetages af Nordea Pension, som konstant har haft et af markedets højeste afkast.

Nordea Pension har følgende muligheder for at investere pensions-opsparingen:

  • En puljeordning, hvor man har mulighed for at opnå rigtige gode afkast, men også en risiko for at nogle år kan være negative. Her ligger Nordea Pension med et af markedets højeste afkast.
  • Unitlink-produkt. Egen investering i fonde


Pensionsordningen er kreditorbeskyttet.

OMKOSTNINGER

For Nordea Pension administration af Fordels-Pension, om man vælger den ene eller den anden investeringsform er der tale om nogle af Danmarks laveste omkostninger for individuelle penionsordninger (omfatter kun præmien til pensionsopsparingen ikke gruppeliv, kritisk sygdom, invalidesum, tab af arbejdsevne samt sundhed- behandlingsforsikring)

HELBREDSOPLYSNINGER

Ved etablering af ordningen skal der besvares et beskedent antal spørgsmål omkring dit helbred. I visse tilfælde kan der blive tale om, at der skal udfyldes diverse spørgeskemaer og/eller en helbredsattest.

Vi ringer dig op!
Udfyld blot dine informationer, og så vender vi tilbage til dig hurtigst muligt.

Modtag et gratis og uforpligtende tilbud

Udfyld dit navn og telefonnummer, og så ringer vi dig op hurtigst muligt, med et uforpligtende tilbud.